АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 14.04.2020

Особлива інформація на 14.04.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.04.2020Припинено повноваженняГолова Наглядової ради, представник акцiонераЛевандовський Анатолiй Станiславовичд/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) припинено повноваженння Голови Наглядової ради Левандовського Анатолія Станіславовича. Левандовський А.С. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 24.04.2019 року.
14.04.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, представник акцiонераАлександрук Вiталiй Васильовичд/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) припинено повноваженння члена Наглядової ради Александрука Віталія Васильовича. Александрук В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 24.04.2019 року.
14.04.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, представник акцiонераОбiход Лiдiя Миколаївнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) припинено повноваженння члена Наглядової ради Обіход Лідії Миколаївни. Обіход Л.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 24.04.2019 року.
14.04.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, представник акцiонераСуслова Свiтлана Олегiвнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) припинено повноваженння члена Наглядової ради Суслової Світлани Олегівни. Суслова С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 24.04.2019 року.
14.04.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради, представник акцiонераСавчук Михайло Володимировичд/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) припинено повноваженння члена Наглядової ради Савчука Михайла Володимировича. Савчук М.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймав посаду з 24.04.2019 року.
14.04.2020ОбраноГолова Наглядової ради, представник акцiонераЛевандовський Анатолiй Станiславовичд/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) та засідання Наглядової ради (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) обрано Головою Наглядової ради Левандовського Анатолія Станіславовича, представника акціонера. Левандовський А.С. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обрано на 1 рік. Протягом останніх 5 років Левандовський А.С. обіймав такі посади: Голова Правлiння, Голова Наглядової ради.
14.04.2020ОбраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонераАлександрук Вiталiй Васильовичд/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) обрано членом Наглядової ради Александрука Віталія Васильовича, представника акціонера. Александрук В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обрано на 1 рік. Протягом останніх 5 років Александрук В.В. обіймав такі посади: головний енергетик, директор з господарських питань, член Наглядової ради.
14.04.2020ОбраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонераОбiход Лiдiя Миколаївнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) обрано членом Наглядової ради Обіход Лідію Миколаївну, представника акціонера. Обіход Л.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обрано на 1 рік. Протягом останніх 5 років Обіход Л.М. обіймала такі посади: економiст I категорiї, завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу, член Наглядової ради.
14.04.2020ОбраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонераСуслова Свiтлана Олегiвнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) обрано членом Наглядової ради Суслову Світлану Олегівну, представника акціонера. Суслова С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обрано на 1 рік. Протягом останніх 5 років Суслова С.О. обіймала такі посади: завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу, заступник начальника планово-договiрного вiддiлу, член Наглядової ради.
14.04.2020ОбраноЧлен Наглядової ради, представник акцiонераСавчук Михайло Володимировичд/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) обрано членом Наглядової ради Савчука Михайла Володимировича, представника акціонера. Савчук М.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обрано на 1 рік. Протягом останніх 5 років Савчук М.В. обіймав такі посади: генеральний директор, член Наглядової ради.
14.04.2020Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїЦоцорiна Iрина Вячеславiвнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) припинено повноваженння голови Ревізійної комісії Цоцоріної Ірини Вячеславівни. Цоцоріна І.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 24.04.2019 року.
14.04.2020Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїЗахарченко Ганна Миколаївнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) припинено повноваженння члена Ревізійної комісії Захарченко Ганни Миколаївни. Захарченко Г.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 24.04.2019 року.
14.04.2020Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїКовальова Олена Володимирiвнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) припинено повноваженння члена Ревізійної комісії Ковальової Олени Володимирівни. Ковальова О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обіймала посаду з 24.04.2019 року.
14.04.2020ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїЦоцорiна Iрина Вячеславiвнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) та засідання Ревізійної комісії (Протокол № 1 від 14.04.2020 р.) обрано Головою Ревізійної комісії Цоцоріну Ірину Вячеславівну. Цоцоріна І.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обрано на 3 роки. Протягом останніх 5 років Цоцоріна І.В. обіймала такі посади: заступник директора по загальним питанням, член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревізійної комісії.
14.04.2020ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЗахарченко Ганна Миколаївнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) обрано членом Ревізійної комісії Захарченко Ганну Миколаївну. Захарченко Г.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обрано на 3 роки. Протягом останніх 5 років Захарченко Г.М. обіймала такі посади: начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi, заступник головного бухгалтера, член Ревiзiйної комiсiї.
14.04.2020ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїКовальова Олена Володимирiвнад/н0
Зміст інформації:
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 31 від 14.04.2020 р.) обрано членом Ревізійної комісії Ковальову Олену Володимирівну. Ковальова О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями товариства не володіє; обрано на 3 роки. Протягом останніх 5 років Ковальова О.В. обіймала посади помічника директора та члена Ревізійної комісії.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.