АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

II. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1 2 3 4 5
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки3499.11.30-74.30.030.10.2011Держгiрпромнагляд02.03.2016
Опис:
Дiю Дозволу продовжено на пiдставi Листа Державної служби України з питань працi № 5390/2/12-ДП-16 вiд 16.05.2016 р.
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки та експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування224.14.6319.03.2014Держгiрпромнагляд18.03.2019
Опис:
д/н